Scríobh focal Gaeilge nó Béarla. http://www.potafocal.com/ Type a word in Irish or English

Another great Irish language learning resource. :smiley: :smiling_face_with_three_hearts: :smiley:

Foclóir Gaeilge → Béarla í Gluais Tí Pota Focal atá dírithe go príomha ar lucht foghlama na Gaeilge agus orthu siúd nach teanga dhúchais dóibh an Ghaeilge. Tá breis is 6,000 iontráil ann a chlúdaíonn an bunstór focal is tábhachtaí sa teanga.

Pota Focal House Glossary is an Irish → English dictionary intended primarily for learners of Irish and for speakers of Irish as a second language. It contains over 6,000 entries covering the basic vocabulary of the language.

Bunachar inchuardaithe é seo de na gluaiseanna dátheangacha ar fad a foilsíodh san iris Beo! le linn a thréimhse idir 2001 agus 2014. Tá breis is 200,000 iontráil ann.

This is a searchable database of all bilingual glossaries published in the magazine Beo! during its lifetime between 2001 and 2014. It contains over 200,000 entries.

Foclóir focal agus téarmaí Gaeilge de chiall chosúil nó ghaolmhar é Teasáras Pota Focal. Tá breis is 30,000 iontráil ann.

Pota Focal Thesaurus is a dictionary of words in Irish with similar or related meanings. It contains over 30,000 entries.

Fáilte chuig Foclóir Briathra Gaeilge. Toradh ar thaighde acadúil faoi stiúir an Dr Arndt Wigger é an foclóir seo a thugann léiriú ar na bríonna agus ar na patrúin úsáide a bhaineann le briathra na Gaeilge. Breis eolais…

Welcome to the Valency Dictionary of Irish Verbs. A result of academic research led by Dr Arndt Wigger, this dictionary documents in detail the meanings and usage patterns of Irish verbs. More information…