Free Online Advanced Irish Courses SPRING TERM 2024 https://groups.io/g/philo-celtic-society

philo-celtic-society@groups.io

RANGANNA GAEILGE SAOR IN AISCE - TÉARMA EARRAIGH 2024
FREE IRISH LANGUAGE (IRISH GAELIC) CLASSES - SPRING TERM 2024
Worldwide by Zoom

A chara,

Is é cuspóir Chumann Carad na Gaeilge é seo: Chun úsáid na Gaeilge a spreagadh agus a chothú ar fud an domhain.
This is the goal of The Philo-Celtic Society: To encourage and advance the use of Irish throughout the world.

Seo duit thíos na ranganna Zoom agus aghaidh ar aghaidh curtha ar fáil le haghaidh an téarma seo le Cumann Carad na Gaeilge agus Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín. Nuair a thagann tú isteach insan mbuíon seo, gheobhaidh tú r-phost go huathoibríoch uainn le nascanna chuig na ranganna thíos. Muna ngheobhann tú go láithreach é, scrúdaigh do fhillteán Spam. Lean na nascanna sin agus sínigh isteach i do rang(anna). Nuair a bhíonn tú i do rang, gheobhaidh tú na nascanna Zoom ó do mhúinteoir nó scrúdaigh ‘Messages’ do ranga ar leathanach groups.io do ranga chun iad a fháil go láithreach. Agus scaip an scéal !!!

Here below are the Zoom and in person classes made available for this term by The Philo-Celtic Society and The Gerry Tobin Irish Language School. When you sign into this group, you’ll automatically receive an email from us with links to the classes below. If you don’t get that email immediately, check your Spam folder. Follow those links and sign into your class(es). Once you’re in your class, you’ll get the Zoom links from your teacher or check the Messages of your class on the groups.io page of your class to find them immediately. And spread the word !!!

Ard-leibhéal / Advanced Level.

Ardcheardlann. Léamh as AN GAEL, iris oifigiúil Chumann Carad na Gaeilge. Séamas Ó Neachtain. Gach Céadaoin le Zoom ar 9:00 P.M. i Nua-Eabhrac (6PM i Los Angeles; 1PM i Sydney, an Astráil) ag tosú 7 Feabhra am Nua-Eabhraic.

Ardcheardlann. Dánta na Murúch le Nuala Ní Dhomhnaill. Bréanann Ó Catháin. Léamh i litríocht na Gaeilge agus plé (as Gaeilge) i gcomhoibriú leis an Urban Gaeltacht. Gach Déardaoin le Zoom ar 6:00 P.M. in Éirinn (1 P.M. i Nua-Eabhrac; 10PM in Abu Dhabi; 7AM i Wellington) ag tosú 8 Feabhra am Éireann.

Ardcheardlann. Cré na Cille le Máirtín Ó Cadhain. Bréanann Ó Catháin. Léamh i litríocht na Gaeilge agus plé (as Gaeilge) i gcomhoibriú leis an Urban Gaeltacht. Gach Domhnach le Zoom ar 7:00 P.M. in Éirinn (2 P.M. i Nua-Eabhrac, 8AM i Wellington) ag tosú 4 Feabhra am Éireann.


For information about free in-person classes and advanced workshops at Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín in Babylon, Long Island, New York, go to http://www.scoilgaeilge.org/fomhar2023.html .

Don’t forget to support AN GAEL, the official magazine of Cumann Carad na Gaeilge / The Philo-Celtic Society at http://www.angaelmagazine.com/ .

FAISNÉIS SA BHREIS / ADDITIONAL INFORMATION

Once you’ve joined your chosen class(es), use the tabs at the left of its groups.io page to start reading Messages (i.e., lessons and class discussion) since the beginning of this term. That’s the way you catch up and also how you find your class’ Zoom coordinates.

The web address of The Philo-Celtic Society school community is: https://groups.io/g/philo-celtic-society Be sure to remain a member of our school community so that you can continue to get news about the worldwide Irish Language movement and our class listings each term. And be sure to contribute Irish Language news whenever you have it!

For detail about The Philo-Celtic Society including our history, go to http://philo-celtic.com/

Le gach dea-ghuí / Best,
Do chairde ag Cumann Carad na Gaeilge
Your friends at The Philo-Celtic Society
The Society of Friends of the Irish Language
Breis agus 150 Bliain Ag Seasamh Ár bhFóid! Ag múineadh na Gaeilge ó 1872!
More than 150 Years Standing Our Ground! Teaching the Irish Language since 1872!