Ble mae pawb yn dysgu Cymraeg?

Ble mae pawb yn dysgu Cymraeg?

S’mae Steve, dw i’n byw yn Warrington, ond dw i’n dod o Wrecsam yn wreiddiol.