Żyje od pierwszego do pierwszego, bez żadnych oszczędności. (Sentence Note)

  • oszczędność f.noun = frugality, thriftiness, economy. plural = savings