Życie nie zawsze toczy się po naszej myśli.(Sentence Note)

  • toczyć (-czę -czysz) (impf), (pf) potoczyć (transitive) = to roll, carry on, conduct (war).
  • ~ się = to flow, roll, go along, happen, take place.