Zwyczajnie nie wiem, co powiedzieć...(Sentence Note)

  • (adverb) zwyczajnie = simply, ordinarily
  • (alternative = po prostu = simply)
  • zwyczajny (adj) = ordinary, common.
  • zwyczajowy (adj) = customary.

(adverb) zwyczajnie = basically, just, simply, ordinarily