Zwróciłem się do niego o poradę.

= porada f.noun = advice, counsel