Zwróć uwagę na jego najnowszy film, który wychodzi w przyszłym miesiącu.(Sentence Note)

najnowszy = superlative adjective of nowy = newest, latest