Zrywała kwiaty w ogrodzie.

zerwać zerwę -wiesz pf, impf zrywać = to tear off, z+I = break off with, split up with