Zrobił to z zazdrości.

  • z zazdrości = phrase = out of jealousy, because of jealousy