Zrobię ci przysługę. (Sentence Note)

Note: przysługa (f. noun) = favour, good turn

1 Like