Zostawiła kluczyki w samochodzie. (Sentence Note)

  • kluczyk mi.noun = a key (diminutive of klucz, especially ‘car key’)
2 Likes