Zostawił otwarte okno. (Sentence Note)

  • otwarty aj = 1] (lit) open (physically) 2] (fig) overt, frank, candid, receptive. av otwarcie frankly
  • otworzyć ‑rzę ‑rzysz otwórz (optional past otwarł) pf, impf otwierać (trans) = to open, unlock.
  • & się (intrans) = to open (itself)