Zostańmy na zewnątrz, jest ciepło i przyjemnie.

  • zostać ‑stanę ‑niesz pf, impf zostawać ‑staję ‑jesz -stawaj = to stay, remain, be left, be left behind.
    • Instr = to become.
  • as passive auxiliary = to get, be. ~ zwolniony get fired
  • zostawić ‑wię ‑wisz pf, impf zastawiać = to leave (behind)