Zostałeś postrzelony? (Sentence Note)

  • postrzelony ADJ = 1] shot 2] (colloq) crazy