Zostałem zmuszony zrobić to wszystko sam.

zmuszony aj = forced, compelled