Zostałem ciepło przyjęty.

  • przyjęty aj 1] accepted, customary. 2] hired 3] received