Została zmuszona do przyznania się. (Sentence Note)

  • przyznanie n.noun = acknowledgment, recognition, admission, granting
  • przyznać ‑am ‑asz pf, impf przyznawać ‑znaję ‑jesz ‑znawaj confess, admit.
  • & się + do + Gentive = confess, admit, grant to, concede

Question … can anyone help with this? What is the się paired with in this sentence? Thanks

“Przynać się” means “to confess (one’s guilt)”.

When used without “się”, “przyznać” means “to admit (something)”.

1 Like