Został zwolniony bez uprzedzenia.

  • uprzedzenie n.noun = advance notice. bias, prejudice