Zobaczyliśmy górę w pewnej odległości. (Sentence Note)

  • odległość f.noun distance (away from).
  • z odległości = at a distance
  • w pewnej odległości = at a certain distance, some distance away, in the distance