Zobaczmy, co mamy do zrobienia w pierwszej kolejności.(Sentence Note)

Note: kolejność (f noun) = order, succession, sequence