Znam to spojrzenie. (Sentence Note)

Note: spojrzenie (noun) glance, gaze

  • spojrzeć (-rzę -rzysz spójrz) (pf), (impf) spoglądać = to look, look up, glance