Znam całość tej opowieści. (Sentence Note)

  • całość f.noun = whole, unity, entirety.
  • w całości = in entirety, as a whole