Znaleziono wodę w płucach zmarłego mężczyzny.

Correction

Water was found in the lungs of the dead man