Zmykać stąd, dzieciaki!

zemknąć ‑nę ‑niesz pf, impf zmykać = 1] disappear, escape, run away. 2] (arch) remove, take down