Zmarnowano mnóstwo czasu.

marnować ‑nuję ‑jesz impf, pf zmarnować = to waste, ruin, spoil. /// ~ się become spoiled