Złożył policji fałszywe zeznania. (Sentence Noun)

Note: złożyć (-żę -żysz złóż) (pf), (impf) składać = 1. to convey, offer, pay (e.g. greetings). put down, deposit, contribute (money), submit (application). 2. to fold. assemble, put together.

  • zeznanie n.noun = testimony, (legal) evidence. złożyć ~ give evidence