Złapał mnie za rękę i zaciągnął na drugie piętro.

  • zaciągać -am -asz (impf), (pf) zaciągnąć -nę -niesz = 1] to drag, tug, pull. 2] draw shut (curtain). 3] contract (debt). 4] recruit, enlist (in army). 5] drawl.
  • & się = 1] enlist (in army). 2] + Instrumental = take a puff, inhale (on cigarette, etc)