Zjawisko zainteresowania czymś samo w sobie stanowi bardzo interesujący temat. (Sentence Note)

  • zjawisko n = a phenomenon
  • zjawiskowy aj of zjawisko = phenomenal. av zjawiskowo
  • samo w sobie stanowi = phrase = constitutes, in itself / is, in itself / is, per se