Ziemia się obraca. (Sentence Note)

  • obrócić ‑cę ‑cisz (pf), (impf) obracać = to turn, convert (+ w + Acc) into.
  • & się = to turn, revolve, swivel
  • & w żart = to turn into a joke.