Ziemia porusza się wokół Słońca.

  • poruszyć ‑szę ‑szysz pf, impf poruszać + Instr = move. broach (a subject).