Zgubiłem klucz od pokoju i nie mogę wejść.

More literally, I lost my room key and I can’t get in.