Zgłosiłem incydent.

  • zgłosić ‑szę ‑sisz pf, impf zgłaszać = to announce, declare, proclaim, tender (resignation).
  • & się = to report. apply (for s.t.)