Żelazo dobrze przewodzi ciepło.

  • przewodzić ‑dzę ‑dzisz ‑wodź impf +D = to lead, guide, conduct