Zechciałbyś poczekać w tym pokoju?

  • zechcieć zechcę ‑cesz pf = to have a mind to, to have a care for (s.t.), to be willing to