Żeby nie skłamać, on raczej był nieśmiały.

  • Żeby nie skłamać = phrase = more literally, in order not to lie = to tell the truth