Zdradzę ci tajemnicę, jak to wszystko tutaj działa. (Sentence Note)

zdradzić -dzę -dzisz (pf), (impf) zdradzać = 1] betray 2] reveal (secret).