Zdradzę ci pewną tajemnicę. (Sentence Note)

  • zdradzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) zdradzać = to betray, reveal (secret).
  • zdradziecki = (adj) = traitorous, perfidious. (adv) = zdradziecko
  • zdrada (f noun) = treachery, betrayal
  • zdrajca (mp noun) = traitor. zdrajczyni (=feminine form of zdrajca)