Zdobył wiedzę z różnych książek.

  • wiedza f.noun = knowledge, expertise, learning