Zdjął płaszcz, po czym założył go ponownie. (Sentence Note)

  • po czym = after which