Zdjął ciężką skrzynię z półki. (Sentence Note)

skrzynia (f noun) chest (storage box). ~ biegów gearbox