Zdecydowałem że opublikuję wszystkie moje zdania po angielsku, wliczając też to.

I decided to publish all my English sentences including this one