Zdecydowałem się poprosić Toma o wybaczenie. (Sentence Note)

  • wybaczenie (noun) = forgiveness
  • wybaczyć (-czę -czysz) (pf), (impf) wybaczać + Dative = to forgive
  • wybaczalny (adj) = forgivable. (adv) wybaczalnie
  • niewybaczalny (adj) = unforgivable. (adv) niewybaczalnie = unforgivably