Zdaniem rodziców tracił pieniądze na głupią dziewczynę.

  • 1] tracić ‑cę ‑cisz impf, stracić or utracić pf = A] lose (esp time, life, family member) B] (idiomatic) burn through (money & resources) / to waste
  • 2] tracić ‑cę ‑cisz impf, pf stracić = to execute, put to death