Zbliżają się moje urodziny.

Note: zbliżyć (się -żę -żysz) (pf), (impf) do+G zbliżać się = to draw nearer to, approach