Zbiornik paliwa w samochodzie jest pełen. (Sentence Note)

zbiornik (mi noun) ‑a = a reservoir, tank