Zbierają pieniądze, by kupić dom.(Sentence Note)

zebrać zbiorę zbierzesz (pf), (impf) zbierać = to gather, collect, muster, save up, summon up

1 Like