Zbierają datki na kościół.

  • datek ‑tku mi.noun = a gift, contribution, offering, alms
  • podatek ‑tku mi = (often plural) = a tax, duty