Zbiera się na deszcz. (Sentence Note)

Zbiera się na deszcz = phrase = literally, it’s gathering for rain = seems like it will rain (soon).