Zawsze spotykaliśmy się w określonym miejscu w mieście.

  • określony aj = certain, definite, specified